Пазара на врати в България

Наред с бума на строителството до преди няколко години, масовото изтичане на експлоатационния срок на старите жилища и нуждата от все повече освежителни и основни ремонти, създават отлични предпоставки за развитие на някои пазарни ниши, сред които е и пазарът на врати.

Икономическото положение в страната, присъединяването към Европейския съюз и утвърждаването на външнополитически и търговски отношения с другите страни-членки, облекчаването на митническия режим за внос на трайни сертифицирани стоки от еврозоната и други благоприятстващи фактори дават отлична възможност за постоянно динамично развитие на пазара, което се явява само и единствено в полза на крайния клиент и потребител.

interiorni-vrati-showroom-darveniЗасилената конкуренция между собственото и чуждестранното производство предизвиква драстичен спад в цените на продуктите, паралелно с повишаване на качеството и увеличаване на разнообразието.

За разлика от други търговски дейности, продажбата на врати в България не страда от изкуствено наложен (или всякакъв друг вид) монополизъм, като съществува здравословно съперничество между отделните фирми-производители и дистрибутори.

Сред наложилите се в момента лидери в изработката на врати са няколко немски и полски фирми, както и една българска (Porta Doors, Solodoors, Classen, Евростил). Някои от тях са специализирани в производството на определен тип врати – входни или интериорни, но при по-голямата част това не се наблюдава и производството е комбинирано.

Българските дистрибутори са значително повече, като се различават по богатството на предлагания асортимент, размера на надценките за идентични продукти и качеството на допълнителните услуги – доставка, демонтаж и монтаж на врати, индивидуални поръчки и др.

Освен специализираните в тази област фирми, някои от големите търговски вериги (предимно строителните)също се явяват като дистрибутори и предлагат врати на своите клиенти, но поради по-общата им насоченост разнообразието там е изключително малко, а всякакви допълнителни услуги липсват или се заплащат на далеч по-високи цени от средните, като качеството им също подлежи на съмнение.

Всяка фирма-дистрибутор гради авторитета си пред клиентите и от това зависи нейното съществуване.

Някои, сред които и Борман Комерс, с дългогодишна практика са изградили добро име и се радват на доверието и уважението на клиентите, докато други тепърва трябва да утвърждават способностите си и да се доказват.

Наличието на повече такива фирми води до все по-добра и ориентирана към потребителите политика, което тенденциозно превръща българския пазар на врати в такъв с европейско качество и стандарти.